درباره کنفرانس

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی توسط دانشگاه نیکان که از دانشگاههای فعال در حوزه پژوهش می باشد، در تاریخ 21 مهر 1396 در تهران برگزار خواهد شد. در این دوره نیز همانند دوره های گذشته مفتخریم با تیمی متشکل از اساتید برجسته و فعال کشور، گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری داشته باشیم و با برنامه ریزی یک رویداد بزرگ در راستای توسعه همه جانبه کشور حرکت کنیم لذا بدینوسیله از تمامی متخصصان، کارشناسان، ...

ادامه مطلب

سخنران های کلیدی کنفرانس

داوری زود هنگام مقاله

پژوهشگرانی که برای دفاع از پایان نامه نیاز به گواهی پذیرش دارند برای داوری زودهنگام مقاله خود و دریافت گواهی موقت با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل نمایند.

چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله با استاندارد ISI

مقالات برتر  این کنفرانس در مجله Iranian Online Journal of Urban Research که در حال آماده سازی برای انتشار با استاندارد های ISI می باشد، منتشر خواهند شد.

چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله بین المللی علمی - پژوهشی ISC

مقالات برتر در این کنفرانس در نشریه بین المللی علمی پژوهشی Journal of Rehabilitation in Civil Engineering  که از ژورنال های بسیار معتبر مهندسی عمران می باشد، به چاپ خواهند رسید 

چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله بین المللی پژوهشی

مقالات برتر  این کنفرانس در مجله پژوهش های بین المللی در جغرافیا، معماری و مدیریت شهری، که از ژورنال های معتبر این عرصه می باشد، به چاپ خواهند رسید

International Studies of Geography, Architecture and Urban Management

چاپ مقالات برتر کنفرانس در ژورنال Journal of exprimental in civil engineering

مقالات برتر  این کنفرانس در نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران که از ژورنال های معتبر این عرصه می باشد، به چاپ خواهند رسید 

چاپ مقالات برتر کنفرانس در ژورنال Civil and enviromental researches

مقالات برتر  این کنفرانس در دوفصلنامه علمی پژوهش های عمران و محیط زیست  که از ژورنال های معتبر این عرصه می باشد، به چاپ خواهند رسید 

نمایه تمامی مقالات کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تمامی مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه خواهند شد. لینک صفحه اختصاصی کنفرانس در پایگاه اینترنتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در ادامه آورده شده است.
 

http://conf.isc.gov.ir/ccea96
 

راهنمای نگارش مقالات

برای دریافت الگوی نگارش مقالات از لینک زیر استفاده نمایید

کنفرانس عمران، کنفرانس عمران 1396، کنفرانس ملی مهندسی عمران، کنفرانس ملی مهندسی عمران 1396، کنفرانس مهندسی عمران 1396، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، کنفرانس معماری، کنفرانس معماری 1396، کنفرانس ملی مهندسی معماری 1396، کنفرانس مهندسی معماری 1396، کنفرانس بین المللی مهندسی معماری، کنفرانس عمران و معماری، کنفرانس مهندسی عمران و معماری، کنفرانس مهندسی عمران و معماری 96، کنفرانس ملی عمران و معماری، کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران و معماری، کنفرانس مهندسی سازه، کنفرانس مهندسی زلزله، کنفرانس سازه و زلزله، کنفرانس منابع آب، کنفرانس محیط زیست، کنفرانس آب، کنفرانس خاک، کنفرانس طراحی شهری، کنفرانس شهرسازی، کنفرانس معماری و شهرسازی، کنفرانس مهندسی شهرسازی، کنفرانس عمران و معماری و شهرسازی، کنفرانس ملی مهندسی شهرسازی، کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، کنفرانس شهرسازی 1396، کنفرانس تخصصی عمران، کنفرانس تخصصی معماری