سی.دی مجموعه مقالات کنفرانس
دوشنبه 18 مهر 1401
سی.دی مجموعه مقالات کنفرانس

پژوهشگران گرامی

مجموعه مقالات کنفرانس را از لینک زیر می توانید دریافت نمایید:

https://b2n.ir/z96789

همچنین تصویر روی جلد CD از لینک زیر قابل دریافت است:

https://b2n.ir/h23890

 


ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران معماری و شهرسازی